31. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา มงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์สักหลาดพื้นดำปักดิ้นทอง ทรงพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ดาราไอราพต ดารานพรัตน และทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของฝรั่งเศส ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๔" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายโค้ง
ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ"ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ปี" ตามลำดับ เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๘ ตุลาคม๒๕๔๗" และข้อความบอกราคาว่า"๑๐ บาท" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 30 กันยายน 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3500000 เหรียญ

30. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ และมีวงกลมรอบพระบรมรูปเป็นลายเหลี่ยมเพชรสร่ง ภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใต้เครื่องหมายราชการมีข้อความว่า "พ.ศ. ๒๕๔๗" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๗๒ ปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" ตามลำดับ โดยมีรูปธงชาติคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 11 มกราคม 2549    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ

29. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดเดชฯ สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" โดยมีลายกระหนกคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า ๑๐ บาท" โดยมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 23 มิถุนายน 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ


28. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยา เสพติด ด้านบนขวาของรูปสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านบนซ้ายมีข้อความว่า "บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 27 กันยายน 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ