14. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ฉลองพระองค์เต็มยศ ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๘ และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ภายในวงเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เบื้องล่างมีช่อดอกลำดวน

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธยย่อ "สว" ด้านขวาของอักษรพระนามาภิไธยย่อ มีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายของอักษรพระนามาภิไธยย่อ มีข้อความว่า "บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ประเทศไทย "

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 3 ตุลาคม 2543    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 5,000,000 เหรียญ