3. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย
ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์ลำลอง มีกล้องถ่ายรูปคล้องที่พระศอทรงแผนที่ไว้ที่ซอกพระกร ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" 


ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปด้านหน้าของเหรียญรางวัลสถาบัน วิจัยข้าวนานาชาติ ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๙" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย"และข้อความบอกราคา โดยมีลายดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 3 มิถุนายน 2540    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร
จำนวน 5,000,011 เหรียญ