25. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 11

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์การประชุมผู้นำเศรษฐกิจ เอเปค ครั้งที่ 11 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๑" เบื้องล่างมีข้อความว่า " ๒๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ กรุงเทพฯ" ระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 7 ตุลาคม 2546    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 1,000,000 เหรียญ