51. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" โดยมีลายดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง   

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ ด้านซ้ายของรูปตราสัญลักษณ์มีรูปสัญลักษณ์นำโชคการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๖ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท 10 BAHT" โดยมีลายดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง 

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 15 ตุลาคม 2550    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร


จำนวน 5,000,000 เหรียญ