6. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์สากล ชิดวงขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙"

ด้านหลัง
กลางเหรีบยญมีตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยน เกมส์ ครั้งที่ 13 ด้านซ้ายมีข้อความว่า"๑๐ บาท" ด้านขวามีข้อความว่า "10 BAHT"ชิดวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๑"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 17 สิงหาคม 2541    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 8,000,022 เหรียญ