61. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555    
ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๖
ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวงคมนาคม ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๐๐ ปี กระทรวงคมนาคม ๑ เมษายน ๒๕๕๕" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" และข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับ โดยมีลายประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก   :       ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ :   
31 มกราคม 2556

จำนวน 300,000 เหรียญ


<เหรียญก่อน  เหรียญถัดไป>