7. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุยลเดชผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมขัตติยภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุยลเดช" ด้านขวามีข้อความว่า "บรมราชาธิราช"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 6 รอบ ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และข้อความบอกราคา โดยมีดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤษภาคม 2542    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 6,300,0011 เหรียญ