2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิ พลอดุยเดช ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร" "รัชกาลที่ ๙" โดยมีลายกระหนกคั่นระหว่างข้อความ

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ชิดวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี กาญจนาภิเษก ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ ประเทศไทย"และข้อความบอกราคา

หนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 6 มีนาคม 2539    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 2,800,000 เหรียญ

1.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์ลำลองพร้องกล้องถ่ายรูปและแผนที่ มีข้อความอยู่โดยรอบว่า "SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR A SECURE FUTURE " "FAO. WORLD FOOD SUMMIT .1996" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย THAILAND" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาเป็นเลขไทยและคำว่าว่า "บาท" เป็นเลขอารบิคและคำว่า "BAHT" โดยมีลายดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง 


ด้านหลัง
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ประทับอยู่ในนาข้าวท่ามกลางชาวนา มีข้อความอยู่โดยรอบว่า "KING BHUMIBOL ADULYADEJ THAILAND" "GOLDEN JUBILEE OF HIS MAJESTY' S REIGN " โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความ ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "เฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยิ่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่งคง " เบื้องล่างมีข้อความว่า "๖ ธันวาคม ๒๕๓๘" โดยมีสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง 


น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 28 พฤศจิกายน 2539    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร
จำนวน 5,006,001 เหรียญ