58. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมศิลปากร    
ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเบื้องล่างมีข้อความว่า รัชกาลที่๖
ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปตราประจำกรมศิลปากร ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔เบื้องล่างมีข้อความว่า ประเทศไทยและข้อความบอกราคาว่า ๑๐ บาทตามลำดับ

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ :   29
ธันวาคม 2554 (แลกได้ : 27 มีนาคม 2555)    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 2,000,000 เหรียญ


<เหรียญก่อน  เหรียญถัดไป>