2.เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิ พลอดุยเดช ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร" "รัชกาลที่ ๙" โดยมีลายกระหนกคั่นระหว่างข้อความ

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ชิดวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี กาญจนาภิเษก ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ ประเทศไทย"และข้อความบอกราคา

หนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 6 มีนาคม 2539    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 2,800,000 เหรียญ