23. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 90 ปี ธนาคารออมสิน

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรม หาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล พร้อมฉลองพระองค์ครุย ทรงสายสร้องแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรื่องยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายของธนาคารออมสิน ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้ความว่า "ครบรอบ ๙๐ ปี ธนาคารออมสิน ๑ เมษายน ๒๕๔๖" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" และข้อความ "ประเทศไทย" ตามลำดับ

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 10 กรกฎาคม 2546    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 2,000,000 เหรียญ