59. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ครบ 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ครบ 100 ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

    
ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระรูปจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมพลทหารบก ฉลองพระองค์ครุยทรงสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประดับดาราจักรี ทรงสายสะพายและประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ"
ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เบื้องหลังรูปเครื่องหมายราชการมีรูปรัศมี เบื้องขวาเครื่องหมายราชการมีเลขบอกราคาว่า "๑๐" เบื้องซ้ายมีคำว่า "บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก" เบื้องล่างมีข้อความว่า " ๓ เมษายน ๒๕๕๒ ประเทศไทย"

น้ำหนัก :        ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ :   


ส่วนผสม : โลหะสีขาว (วงนอก) มีส่วนผสมของ
                  นิกเกิลร้อยละ 25
                  ทองแดงร้อยละ 75
                  โลหะสีทอง (วงใน) มีส่วนผสมของ
                  ทองแดงร้อยละ 92
                  นิกเกิลร้อยละ 2
                  อลูมิเนียมร้อยละ 6

จำนวน 3,000,000 เหรียญ


<เหรียญก่อน  เหรียญถัดไป>