10. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กสวมสายสร้อยจักรี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สวมสายสร้อยจักรี ประดับตราราชวัลลภ และเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "จปร." ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" และ "รัชกาลที่ ๙" โดยมีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ไขว้คั่นระหว่างข้อความดัง กล่าว และเบื้องล่างมีลายช่อชัยพฤกษ์

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมแพทย์ทหาร บก ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี กรมแพทย์ทหารบก ๗ มกราคม ๒๔๔๓ - ๒๕๔๓" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๑๐ บาท" โดยมีดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 23 กันยายน 2542    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,017 เหรียญ