39. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2548

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" โดยมีรูปเครื่องหมายลูกเสือสากลคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่าง ทั้งสองข้าง

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้น เอเชีย- แปซิฟิก ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2548 และรอบรูปสัญลักษณ์มีวงกลมเชือกล้อมรอบสองวง เบื้องบนรูปสัญลักษณ์มีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "25 Asia - Pacific Regional Scout Jamboree , 2005 : Thailand" โดยมีลายไทยคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๔๘" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" และ"10 BAHT" โดยมีจุดกลมค่นระหว่างข้อความบอกราคาดังกล่าว และมีรูปเครื่องหมายลูกเสือสากลคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่าง ทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 11 มกราคม 2549    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ