37. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การตรวจเงินแผ่นดินไทย

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีข้อความว่า"ประเทศไทย"

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปตราชั่งวางอยู่หน้าพานรัฐธรรมนูญ และมีลายไทยประดิษฐ์ประดับอยู่โดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๓๐ ปี การตรวจเงินแผ่นดินไทย ๑๘ กันยายน ๒๕๔๘" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" โดยมีจุดคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

หนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 10 เมษายน 2549    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ