55. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี พระชนมายุ 84 พรรษาด้านหน้า  
กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๖ ชั้นที่ ๑ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๗ ชั้นที่ ๑ เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ชั้นที่ ๑ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีเบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทย โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง   
กลางเหรียญมีอักษรพระนาม  พร”  ภายใต้พระมงกุฎ ขัตติยราชนารีล้อมรอบด้วยลายไทยประดิษฐ์  ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า พระชนมายุ ๘๔ พรรษา  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒”  เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า ๑๐บาทโดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤศจิกายน 2553    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 1,000,000 เหรียญ


<เหรียญก่อน  เหรียญถัดไป>