54. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ด้านหน้า  
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา  ทรงฉลองพระองค์สากล  ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องล่างมีข้อความว่า รัชกาลที่ ๙โดยมีลายไทยประดิษฐ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง   
กลางเหรียญมีภาพนิวเคลียสล้อมรอบด้วยอิเล็กตรอน  โดยมีภาพธรรมจักรล้อมรอบ  เบื้องล่างภาพธรรมจักรมีข้อความบอกราคาว่า ๑๐ บาทภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า ครบ ๕๐ ปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒เบื้องล่างมีข้อความว่า ประเทศไทยโดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 28 ตุลาคม 2552    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ


<เหรียญก่อน  เหรียญถัดไป>