เหรียญ 10 บาท รุ่น พ.ศ. 2531

เหรียญ 10 บาท (พ.ศ. 2531 - 2551)

 

ด้านหน้า
วง ในส่วนโลหะสีทอง มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย วงนอกส่วนโลหะสีขาว ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"

ด้านหลัง
วง ในส่วนโลหะสีทอง มีรูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม วงนอกส่วนโลหะสีขาว ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านขวามีเลขปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้อบนมีอักษรเบรลล์บอกราคาเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๐ บาท10"

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26 มิลลิเมตร
น้ำหนัก : 8.5 กรัม
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบ
วันที่ประกาศใช้ : 13 กันยายน พ.ศ. 2531
ชนิดราคา : 10 บาท

ส่วนผสม
ชื่อส่วนผสม ร้อยละ
โลหะสีทอง (วงใน) อะลูมิเนียม 6
โลหะสีทอง (วงใน) นิกเกิล 2
โลหะสีทอง (วงใน) ทองแดง 92
โลหะสีขาว (วงนอก) ทองแดง 75
โลหะสีขาว (วงนอก) นิกเกิล 25

จำนวนการผลิต
ปีที่ผลิต จำนวน
2531 60,200
2532 100,000,000
2533 100
2534 1,380,650
2535 13,805,000
2536 10,556,000
2537 150,598,831
2538 53,700,000
2539 17,086,000
2540 9,310,600
2541 970,000
2542 1,030,000
2543 1,666,000
2544 2,060,000
2545 61,333000
2546 49,292,000
2547 62,689,000
2548 111,491,000
2549 128,903,000
2550 130,202,000
2551 179,165,360