เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 10 บาท

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 10 บาท มี 2 รุ่น


1.เหรียญ 10 บาท ชุดใหม่พ.ศ. 2551

ด้านหน้า
กลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทองมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงแลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว ด้านขวามีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"

ด้านหลัง
กลางเหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทองมีรูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว เบื้องบนมีอักษรเบรลล์ซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า "๑๐" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท 10" ด้านขวามีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26 มิลลิเมตร
น้ำหนัก : 8.5 กรัม
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบ
วันที่ประกาศใช้ : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
ชนิดราคา : 10 บาท
2.เหรียญ 10 บาท รุ่นเก่า (พ.ศ. 2531 - 2551)
 

ด้านหน้า
วงในส่วนโลหะสีทอง มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย วงนอกส่วนโลหะสีขาว ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"

ด้านหลัง
วงในส่วนโลหะสีทอง มีรูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม วงนอกส่วนโลหะสีขาว ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านขวามีเลขปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้อบนมีอักษรเบรลล์บอกราคาเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๐ บาท10"

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26 มิลลิเมตร
น้ำหนัก : 8.5 กรัม
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบ
วันที่ประกาศใช้ : 13 กันยายน พ.ศ. 2531
ชนิดราคา : 10 บาท