เหรียญ 10 บาท ชุดใหม่ พ.ศ. 2551

เหรียญ 10 บาท ชุดใหม่พ.ศ. 2551ด้านหน้า
กลาง เหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทองมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงแลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรม ราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว ด้านขวามีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"

ด้านหลัง
กลาง เหรียญวงในซึ่งเป็นโลหะสีทองมีรูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร ภายในวงนอกของเหรียญซึ่งเป็นโลหะสีขาว เบื้องบนมีอักษรเบรลล์ซึ่งมีความหมายบอกราคาว่า "๑๐" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท 10" ด้านขวามีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านซ้ายมี พ.ศ. และเลขของปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26 มิลลิเมตร
น้ำหนัก : 8.5 กรัม
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบ
วันที่ประกาศใช้ : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
ชนิดราคา : 10 บาท

ส่วนผสม :
ชื่อส่วนผสม ร้อยละ
นิกเกิล 2
ทองแดง 92
โลหะสีทอง (วงใน)
ทองแดง 75
นิกเกิล 25
โลหะสีขาว (วงนอก)
อลูมิเนียม 6

จำนวนการผลิต :
ปีที่ผลิต จำนวน
2551 18,450,000
2552 59,107,733
2553 1,953,000

<เหรียญก่อน  หน้าหลัก 10 บาท>