4. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป
ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประดับ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ชิดวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" เบื้องล่างมีช่อดอกไม้คั่นหัวท้ายข้อความ

ด้านหลัง
มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "จปร" อยู่เหนือข้อความว่า "๑๐๐ ปี เสด็จประพาสยุโรป" "ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ " "๑๐ บาท"

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 21 กรกฎาคม 2541    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 5,000,000 เหรียญ