5. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช พระพักตร์ตรง ทรงฉลองพระองค์สากล ด้านบนมีตราสัญลักษณ์พระบรมราชจักรีวงศ์ ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"ด้านล่างมีลายกระหนก

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีเครื่องหมายของโรงพยาบาลกลางสำนักการ แพทย์กรุงเทพมหานคร ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า " ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ ๒๔๔๑ -๒๕๔๑" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๑๐ บาท " โดยมีลายดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 21 พฤษภาคม 2541    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 2,000,000 เหรียญ