53. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 125 ปี ไปรษณีย์ไทย


 


ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" โดยมีลายช่อเปลวลอยคั่นระหว่างข้อความทั้งสองข้าง     

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปกระดาษม้วนประทับตราสัญลักษณ์งาน ๑๒๕ ปี ไปรษณีย์ไทย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๒๕ ปี ไปรษณีย์ไทย ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง 

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 16 มกราคม 2552    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน3,000,000 เหรียญ


<เหรียญก่อน  เหรียญถัดไป>