29. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดเดชฯ สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" โดยมีลายกระหนกคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า ๑๐ บาท" โดยมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 23 มิถุนายน 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ