31. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา มงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์สักหลาดพื้นดำปักดิ้นทอง ทรงพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ดาราไอราพต ดารานพรัตน และทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของฝรั่งเศส ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๔" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายโค้ง
ด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ"ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ปี" ตามลำดับ เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๘ ตุลาคม๒๕๔๗" และข้อความบอกราคาว่า"๑๐ บาท" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 30 กันยายน 2547    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3500000 เหรียญ