60. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ในโอกาสที่วันประสูติครบ 150 ปี พ.ศ. 2555    
ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระรูปจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประดับดาราจักรี สายสร้อยจุลจอมเกล้า และตรารัตนวราภรณ์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช"

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปตราประจำพระองค์จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ ประเทศไทย" ด้านขวามีตัวเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"
น้ำหนัก :        ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ :   
31 มกราคม 2556

จำนวน 1,000,000 เหรียญ  


เหรียญก่อน