17. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี กรมชลประทาน

ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จปรมินทรมหา จุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า รัชกาลที่ ๕ ด้านซ้ายมีข้อความว่า รัชกาลที่๙

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมชลประทาน ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า ครบ ๑๐๐ ปี กรมชลประทาน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ เบื้องล่างมีข้อความว่า ๑๐ บาท ประเทศไทย

น้ำหนัก :  8.5 กรัม      ราคา ณ วันประกาศใช้  : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 16 กันยายน 2545    เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26  มิลลิเมตร

จำนวน 3,000,000 เหรียญ